Stichting Onderwaterbiologie

[home]
[login]

Vossebulten 13, 9753 KZ Haren (Gn) Giro 1384812 KvK-12711

[contact]

  


menu

 
Home

Grevelingen

Oosterschelde

Veenmeer

ContactSpecialty

 

Biologiecursus Grevelingenmeer

logo grevelingen
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in de Zeeuwse wateren ondergaat, want allemaal komen we onder de waterspiegel een nieuwe wereld tegen met een veelheid aan prachtige planten en dieren. In de cursus laten we zien, hoe deze flora en fauna van elkaar en van hun omgeving afhankelijk zijn. U krijgt hierdoor een basiskennis, die u bij verdere duiken zal helpen de onderwaterwereld beter te begrijpen.

Inhoud
De verhalen behandelen een aantal belangrijke biologische relaties en aanpassingen aan het leven onder water. Tijdens de drie duiken en het practicum ligt de nadruk op het herkennen van de behandelde soorten. Naarmate uw kennis groter wordt, zult u merken dat u onder water steeds meer ziet.
De syllabus is specifiek voor deze biologiecursus geschreven en dus volledig geŽnt op de flora en de fauna van het Grevelingenmeer. Het bevat de stof, die in de verhalen wordt behandeld, samen met een handleiding voor de diverse practicumonderdelen. Vele figuren en tekeningen verduidelijken de tekst. Het geheel bestaat uit 70 pagina's en is gelijmd in een kaft.
De cursusleiding bestaat uit biologen met een jarenlange duikervaring en een grote interesse in de Zeeuwse wateren. In de afgelopen tien jaar gaven zij deze cursus reeds aan meer dan duizend enthousiaste duikers.
Na afloop van de cursus is er de mogelijkheid om via internet een tentamen te doen dat kwalificeert voor een specialty.

Onderdelen van het programma
Verhaal 1 De soortenrijkdom van de Grevelingen
Verhaal 2Onder water van voedselketen tot kringloop
Duik 1 Scharendijke
Practicumaquaria en microscopen
Verhaal 3Eten en gegeten worden
Duik 2Scharendijke (nachtduik)
Duik 3Dreischor
Verhaal 4Overleven is aanpassen
NabesprekingVerschillen tussen duiken en afronden cursus

Opmerkingen
- Het programma kan in overleg aangepast worden.
- Een combinatie met de Oosterscheldecursus is mogelijk
- Onze ervaring leert dat een groepsgrootte van rond de 24 cursisten erg plezierig is.
- Wij streven er naar dat minimaal de helft van de cursisten het tweesters CMAS-duikbrevet of een equivalent bezit.
- De cursusleiding kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade of ongevallen, die tijdens de cursus plaatsvinden.

Verenigingscursus
Als U met een groep, c.q. vereniging bent, die interesse heeft in een biologieweekend Grevelingen, dan kunnen wij een cursus geven op een door u georganiseerd duikweekend in Zeeland. De kosten bedragen Ä 500,- voor het geven van de cursus inclusief een syllabus voor iedere deelnemer. We komen met cursusboeken, dia's, schoolbord, aquarium, literatuur, microscopen, binoculairs en ander practicummateriaal en verzorgen een cursus naar een flexibel programma.
Van u wordt verwacht, dat u zorgt voor maaltijden en overnachtingen voor de cursusleiders en een ruimte, waarin de cursus gegeven wordt. Als U een weekend wilt reserveren of u wilt meer weten, stuur dan een email.