Stichting Onderwaterbiologie

[home]
[login]

Vossebulten 13, 9753 KZ Haren (Gn) Giro 1384812 KvK-12711

[contact]

  


menu

 
Home

Grevelingen

Oosterschelde

Veenmeer

ContactSpecialty

 

Biologieweekend Oosterschelde

Deze dagen vormen een gezellig biologisch weekend met kenteringsduiken, een practicum en drie praatjes waarin de nadruk ligt op verschillen tussen Grevelingen en Oosterschelde en dieper ingegaan wordt op de zonering van zeewieren op de kust, stroming en diverse vormen van samenleven onder water.
Door de aard en opzet van het weekend, is het aan te raden eerst de biologiecursus Grevelingenmeer te doen, alvorens voor deze cursus in te schrijven. In bijzondere gevallen kan hier echter van worden afgeweken.
Na afloop van de cursus is er de mogelijkheid om via internet een tentamen te doen dat kwalificeert voor een specialty.

Verenigingscursus
Als U met een groep, c.q. vereniging bent, die interesse heeft in een biologieweekend Oosterschelde, dan kunnen wij een cursus geven op een door u georganiseerd duikweekend in Zeeland. De kosten bedragen 500 voor het geven van de cursus inclusief een syllabus voor iedere deelnemer. We komen met cursusboeken, dia's, schoolbord, aquarium, literatuur, microscopen, binoculairs en ander practicummateriaal en verzorgen een cursus naar een flexibel programma.
Van u wordt verwacht, dat u zorgt voor maaltijden, overnachtingen en volle flessen van de cursusleiders en een ruimte, waarin de cursus gegeven wordt. Als U een weekend wilt reserveren of u wilt meer weten, stuur dan een email.